टानको विकास संगै एैतिहासिक गोरेटो बाटोलाई टे«किङ्ग रुडमा परिणत गर्ने ः राम प्रसाद सापकोटा (कमल)

Total Views : 3
Zoom In Zoom Out Read Later Print

पूर्व गाउँ पर्यटन प्रवद्धन मञ्च नेपाल भिटोफ का अध्यक्ष हुदा गाउँ पर्यटन प्रवद्धन गर्नका लागि होमस्टे, गाउँमा पर्यटन जान सक्ने वातावरण वनाउनुको साथै रोपाई महत्सव कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमले सार्थकता पाएको थियो । नै जुन कार्यकालमा राम प्रसाद सापकोटा (कमल) सफल हुनु भएको थियो । उनै राम प्रसाद सापकोटा (कमल) टे«किङ्ग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को श्रावण ३० गते हुने अधिवेशनमा अध्यक्षमा उमेदवारी दिने घोषण समेत गर्नु भएको छ ।

 पूर्व गाउँ पर्यटन प्रवद्धन मञ्च नेपाल भिटोफ का अध्यक्ष हुदा गाउँ पर्यटन प्रवद्धन गर्नका लागि होमस्टे, गाउँमा पर्यटन जान सक्ने वातावरण वनाउनुको साथै रोपाई महत्सव कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमले सार्थकता पाएको थियो । नै जुन कार्यकालमा राम प्रसाद सापकोटा (कमल) सफल हुनु भएको थियो । उनै राम प्रसाद सापकोटा (कमल) टे«किङ्ग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को श्रावण ३० गते हुने अधिवेशनमा अध्यक्षमा उमेदवारी दिने घोषण समेत गर्नु भएको छ ।

 पूर्व गाउँ पर्यटन प्रवद्धन मञ्च नेपाल भिटोफ का अध्यक्ष हुदा गाउँ पर्यटन प्रवद्धन गर्नका लागि होमस्टे, गाउँमा पर्यटन जान सक्ने वातावरण वनाउनुको साथै रोपाई महत्सव कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमले सार्थकता पाएको थियो । नै जुन कार्यकालमा राम प्रसाद सापकोटा (कमल) सफल हुनु भएको थियो । उनै राम प्रसाद सापकोटा (कमल) टे«किङ्ग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को श्रावण ३० गते हुने अधिवेशनमा अध्यक्षमा उमेदवारी दिने घोषण समेत गर्नु भएको छ ।

 पूर्व गाउँ पर्यटन प्रवद्धन मञ्च नेपाल भिटोफ का अध्यक्ष हुदा गाउँ पर्यटन प्रवद्धन गर्नका लागि होमस्टे, गाउँमा पर्यटन जान सक्ने वातावरण वनाउनुको साथै रोपाई महत्सव कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमले सार्थकता पाएको थियो । नै जुन कार्यकालमा राम प्रसाद सापकोटा (कमल) सफल हुनु भएको थियो । उनै राम प्रसाद सापकोटा (कमल) टे«किङ्ग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को श्रावण ३० गते हुने अधिवेशनमा अध्यक्षमा उमेदवारी दिने घोषण समेत गर्नु भएको छ ।

 पूर्व गाउँ पर्यटन प्रवद्धन मञ्च नेपाल भिटोफ का अध्यक्ष हुदा गाउँ पर्यटन प्रवद्धन गर्नका लागि होमस्टे, गाउँमा पर्यटन जान सक्ने वातावरण वनाउनुको साथै रोपाई महत्सव कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमले सार्थकता पाएको थियो । नै जुन कार्यकालमा राम प्रसाद सापकोटा (कमल) सफल हुनु भएको थियो । उनै राम प्रसाद सापकोटा (कमल) टे«किङ्ग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को श्रावण ३० गते हुने अधिवेशनमा अध्यक्षमा उमेदवारी दिने घोषण समेत गर्नु भएको छ ।

See More

Latest Photos